Ganivet perniler Universal Arcs

El ganivet de pernil és essencial per al tall del pernil, sol ser flexible i normalment la punta és pronunciada,

Es recomana que estigui molt ben esmolat pel que és essencial realitzar un repàs del tall després de cada ús amb l'afilador.

La fulla està fabricada en acer inoxidable nitrum, aquest acer aporta una gran durabilitat i un alt rendiment.

Una formula amb nitrogen la qual és ecològica i només disponible en els ganivets Arcos, l'estructura de les molècules ajuda a que els talls siguin més precisos i una major durada del afilat.

El mànec està fabricat en polioximetilè, aquest aporta una gran resistència a altes temperatures i al desgast.

És la sèrie preferida pels professionals atès que el seu alt rendiment juntament amb el seu estudiat disseny aporten una ergonomia i rendiment extraordinari.

Una de les característiques principals d'aquesta sèrie és la senzillesa de tall clàssic especialment pensat per a l'ús diari.