Ganivet pa Universal Arcos

El ganivet de pa és de fulla llarga i rígida amb afilat en serra amb dentat que ajuda a tallar la crosta del pa sense esforç.

Gràcies al gruix de la fulla permet que la precisió de tall sigui màxima.

Aquest tipus de ganivets aporta dos usos, el principal és el de tallar pa com a principal i el segon és conservar el tall de la resta de ganivets ja que per al tall llis el tall de l'escorça del pa és molt agressiu.