Escorreplats bambú Item

Escorreplats de bambú que té com a accessori un pràctic coberter.

Com és possible que es fabriquin estris de cuina de fusta quan estaran en contacte amb l'aigua, et direm que la fusta de bambú és impermeable.