Hermètics Gastronorm Denox (vídeo)

Els contenidors hermètics estan pensats i dissenyats per a ús industrial en alimentació i hostaleria.

Són fabricats sota els estàndards Gastronorm i disposen d'una etiqueta de traçabilitat que ajuda a complir les normes higiene alimentària Reg (CE) 852/2004 i Reg (CE) 178/2002. Disposen de clips de colors per evitar la contaminació creuada de diferents aliments, assenyalant sota el seu color el tipus d'aliment al seu interior.

Els colors separen aus, carns vermelles, verdures / fruites o peixos.

Els contenidors hermètics Gastronorm són elements imprescindibles a la cuina.

La gamma gastronorm ens permet ubicar de forma eficient i controlada els aliments.

Aptes per al seu ús en cambres de refrigeració i en ambients neutres.

Tancament hermètic.