Llevataps dos temps Pulltex (vídeo)

La doble palanca del llevataps Pulltaps ha revolucionat el destapament del vi.

Permet extreure sense esforç els suros en dos temps sense trencar-los ni danyar-los.

És el model de llevataps més utilitzat pels professionals de la restauració.