Topall salva dits per a portes Inoxfix

Propietats:

Evita que el nen s'enganxi els dits en tancar la porta.

Com que és un material tou no danya la porta.