Persianes de plàstic

Nota: L'amplada màxima del panell, d'una sola baixada serà d'1,5 metres.

Per amplades superiors es podrà utilitzar un sol muntant, però amb dues baixades.