Persiana Barcelona

Persiana Barcelona aposta per l'artesania i el valor del treball a mà, per repensar la persiana de corda com un producte sostenible que és, atractiu, actual i modern.

Protecció visual: La Persiana Barcelona en posició vertical preservar la intimitat. Mentre que en posició estesa, permet visibilitat cap a l'exterior.

Opacitat lumínica: La Persiana Barcelona en posició vertical evita la penetració de llum de l'exterior, procedent de la radiació solar o l'enllumenat públic.

Protecció contra l'aigua: La Persiana Barcelona protegeix contra l'aigua, ja sigui de la pluja o de la roba estesa del veí de dalt.

La forma de les seves lames permet que se superposin, com si d'una coberta de teules es tractés.

Així es protegeix de l'aigua l'espai entre lama i lama sense impedir el pas de l'aire.

Redissenyades pel Banyolí Pau Sarquella i Diana Usón, Arquitectes