Dosificador d'escuma Cuisipro

Converteixi el sabó líquid en escuma

Econòmic i ecològic.

Redueixi el consum de sabó fins a un 75%

La ventosa de la part inferior manté el dosificador en el seu lloc

Disponible en 6 colors exclusius.

L'indicador de nivell d'ompliment en el recipient mostra el volum de sabó i aigua que s'ha d'abocar.